Šta ako ne znamo broj argumenata funkcije?

U Pajtonu možemo pisati i funkcije za koje ne znamo broj argumenata koji će biti prosleđen prilikom poziva funkcije.
To se realizuje tako sto parametru funkcije dodamo *

U sledećem primeru je napisana funkcija za koju se ne zna koliko će tačno argumenata biti prosleđeno. Funkcija se poziva sa npr. sedam argumenata.

 
def brojevi(*args):
  print ("U nagradnoj igri su izvučeni brojevi: "), args

brojevi(3, 7, 15, 21, 29, 32, 37)

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> U nagradnoj igri su izvučeni brojevi: (3, 7, 15, 21, 29, 32, 37)


Argumenti funkcije mogu biti i tipa string. To je demonstrirano u sledećem primeru.

 
def samoglasnici(*args):
  print ("Ovo su samoglasnici:"), args
  
samoglasnici("a", "e", "i", "o", "u")

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> Ovo su samoglasnici: ("a", "e", "i", "o", "u")


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.