Podstringovi stringa

Postoje tri funkcije koje se koriste za pronalaženje podstringova, to su find(), rfind(), index() i rindex(). find() i index() počinju pretragu od početka stringa dok rfind() i rindex() kreću od kraja stringa. Razlika između find() i index() je u tome što će u slučaju da ne pronađe traženi podniz find() vratiti -1 vrednost dok će index baciti ValueError izuzetak.

 		   
string="automobil"
print (string.find('auto'))
    
Kopiraj
 			   
string="automobil"
print (string.find('auto',0,6))
    
Kopiraj
 
string="automobil"
print (string.index('auto'))
      
Kopiraj

Obema funkcijama moguće je proslediti dva opciona parametra. Prvi parametar predstavlja početni indeks pretrage, njegova podrazumevana vrednost je 0, a drugi indeks predstavlja indeks koji označava kraj pretrage i ako ga ne navedemo pretraga će se obavljati do kraja stringa.
Za proveru prisutnosti podstringa u datom stringu koristi se funkcija in. Funkcija vraća True ako pronađe podstring u datom stringu,inače False.

 
prva="Mihailo Petrovic Alas je bio poznati srpski matematicar."
druga = "matematicar"
druga in prva 
      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;