Funkcija abs

Funkcija abs() vraća apsolutnu vrednost broja prosleđenog kao argument.

Taj broj je rastojanje od 0 na zamišljenoj liniji bez obzira da li je pozitivan ili negativan. Na primer 3 i -3 su oba podjednako udaljeni od 0 i na taj način imaju istu apsolutnu vrednost 3. Funkcija abs() uvek vraća pozitivnu vrednost.

Za razliku od funkcija max() i min() ona uvek prima kao argument jednu vrednost.

  
absolute=abs(-42)
print (absolute)
  
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 42


Funkcija len

Funkcija len() omogućava da se proveri broj karaktera stringa ili promenljive koji su prosleđeni kao argument funkciji. Povratna vrednost ove funkcije je broj, koji predstavlja dužinu stringa ili promenjive koji su prosleđeni kao argument uključujući i razmake.


  
ime = "Perica Peric"
duzina = len(ime)
print (duzina)
 
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 12Dakle, na ekranu se ispisuje broj 12, budući da je dužina imena i prezimena uključujući i razmak ukupno 12 znakova.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;