Deklaracija promenljive i ispisivanje njene vrednosti


  		
#Program deklariše promenljivu čije je ime moja_promenljiva
#i ima inicijanlnu vrednost 5, i stampa njenu vrednost.
			
moja_promenljiva=5
print(moja_promenljiva)
            
Kopiraj

Korišćenjem funkcije print() odštampaće se vrednost promenljive moja_promenljiva.


Ugrađena funkcija print() se koristi za štampanje. Konkretno se u ovom primeru funkciji print() prosleđuje ime promenljive kao argument, a ispisuje se njena vrednost, tj. vrednost koju promenljiva sadrži.


Funkcije će biti detaljno objašnjene u nekoj od narednih lekcija, za sada je dovoljno znati da se promenljiva prosleđuje kao argument funkciji tako što se njeno ime (identifikator) zapisuje između zagrada.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;