Metode

Potrebna nam je funkcija koja ce za svaku instancu klase NebeskaTela ispisivati sve o tom telu, i jednu koja će govoriti neki citat o svemiru. Znači, potrebne su nam metode u okviru klase NebeskaTela. Evo kako ćemo ih napraviti:

 
class NebeskaTela(object):
  galaksija="Mlecni put"
  def __init__(self,tip,precnik,otkrivac):
    self.tip=tip
    self.precnik=precnik
    self.otkrivac=otkrivac    
  def sve(self):
    return "Ovo je %s, precnika %d i otkrio/otkrili su je %s!" % (self.tip,self.precnik,self.otkrivac) 
  def citat(self):
    return """Postoji teorija koja kaze da ce, ukoliko ikada iko bude
    otkrio koja je svrha svemira i zasto on postoji,
    ovaj smesta isceznuti i biti zamenjen necim jos neobicnijim
    i neobjasnjivijim. Postoji i druga teorija koja tvrdi da se sve to vec desilo."""
    
sunce=NebeskaTela("zvezda",1369000,"svi")
      

U okviru klase, možemo napraviti funkcije koje se na tu klasu objekata odnose. Takve funkcije se nazivaju metode.
Metode se definišu na isti način kao i funkcije. (Kjučna reč def imeMetode(argumenti koji se prosleđuju funkciji)).

Kod metoda je prvi argument uvek lični argument (pod imenom self ili drugim), a zatim se navode argumenti koji se prosleđuju funkciji. Dakle, kod definicije metode unutar klase, uvek postoji makar jedan argument.
Pozvaćemo metode citat i sve na sledeći način:

 
print(sunce.sve())
print(sunce.citat())
      
Kopiraj

Rezultat ovog koda će biti upravo svi podaci o instanci sunce i citat.
Kao što se može primetiti, i u slučaju metode imamo jedan argument manje pri pozivanju, iz istog razloga kao i kod inicijalizacije, i koristimo tačku pri pozivanju metode nad instancom.

Vežba: Napraviti funkciju oglasavanje u okviru klase Zivotinje koja će u zavisnosti od toga da li je životinja pas ili mačka vraćati “Av av” ili “Mijau”.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;