Naredbe if, elif i else


Cesto je u programima potrebno više od dva toka izvršavanja. Tada se koristi naredba elif izmedu naredbi if i else. Ove naredbe koristimo na sledeći način:


if USLOV1:
             prvi blok naredbi
elif USLOV2:
             drugi blok naredbi             ...
else:
             poslednji blok naredbi

Najzad možemo da rešimo primer sa početka: želimo da ispitamo da li je broj 24 deljiv brojem 6. To je prikazano sledećim kodom.


  
x = 24
if x % 2 == 0 and x % 3 == 0: 
	print ("Broj je deljiv sa 6")
elif x % 2 == 0:
	print ("Broj je deljiv sa 2")
elif x % 3 == 0:
	print ("Broj je deljiv sa 3")
else:
	print ("Broj nije deljiv ni sa 2, ni sa 3!")
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> Broj je deljiv sa 6

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;