Naredbe

Naredbu u Pajtonu možemo posmatrati kao rečenicu u običnom govoru. Naredba je manja jedinica u jeziku koja ima smisla sama po sebi.


Na primer „Ja“, „učim“, „Pajton“ nisu rečenice same po sebi, ali „Ja učim Pajton“ jeste.


Dakle, naredba se može shvatiti kao najmanji zasebni element programskog jezika. Program je sastavljen od jedne ili niza naredbi.


U prethodnom delu teksta jedine pomenute naredbe su bile naredba dodele (kada je deklarisana promenljiva, npr. varijabla = 7), naredbe koje odgovaraju pozivima funkcija int(), float(), type() i naredba koja je pozivala funkciju za ispis print().

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.