Pristupanje elementima u torki

Pristupanje elementima torke je isto kao i kod listi. Indeksiranje počinje od nule.

 
torka = tuple('Matematika')
print torka 
print torka[0] 
print torka[1:5]
print torka[-2:]
print torka[::2]
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ('M', 'a', 't', 'e', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', 'a')

>>  M

>>  ('a', 't', 'e', 'm')

>>  ('k', 'a')

>>  ('M', 't', 'm', 't', 'k')


Izmena torke nije moguća, zato što su to nepromenljivi tipovi podataka, pa se ne mogu menjati, brisati ili dodavati novi članovi. Ono što je moguće je uz pomoć postojećih napraviti nove torke sa drugačijim sadržajem.


 
torka1 = ('mika', 'laza')
torka2 = (3, 8, 21)
torka3 = torka1 + torka2
print torka3
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ('mika', 'laza', 3, 8, 21)


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;