Sortiranje listi

Postoji i metod koji sortira listu u rastućem poretku. Ovaj metod pozivamo na listu, ne prima dodatne argumente. Brojeve poredi na način koji smo navikli, a slova poredi po ASCII vrednosti karaktera. Više o ovome pročitajte na adresi ovde.
Poziv izgleda na sledeći način: <list>.sort()

 
brojevi = [33, 21, 5, 15, -3, 0]
brojevi.sort()
print brojevi 
slova = ['A','a', 'b','E']
slova.sort()
print slova 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  [-3, 0, 5, 15, 21, 33]

>>  ['A', 'E', 'a', 'b']


Ono što možemo da primetimo je da je ASCII vrednost velikih slova manji od ASCII vrednosti malih slova.

 
reci = ['pera', 'petrovic', 'Petronijevic', 'Pera']
reci.sort()
print reci 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>   ['Pera', 'Petronijevic', 'pera', 'petrovic']


Poređenje kreće od prvog slova, kako je ASCII vrednost karaktera 'P' manja od 'p', to su reči 'Petronijevic' I 'Pera' ispred ostalih. Drugi karakter je isti, pa se porede treći karakteri, kako je ASCII vrednost karaktera 'r' manja od 't', to je 'Pera' na prvom mestu.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;