Metode get i setdefault

Metod get vrši pretragu po ključevima.Prima 2 argumenta, prvi je traženi ključ, koji ako pronađe vraća njegovu vrednost, a drugi argument je vrednost koju vraća ako ne pronađe trađeni ključ.
Poziv izgleda na sledeći način: <rečnik>.get(<ključ>,<default>)

 
imenik = {'ime': 'Milan','prezime':'Petrovic', 
'telefon' : '065222555', 'adresa':'Skadarska 5'}
print imenik.get('ime','nema ime')
print imenik.get('srednje_ime','Nema srednje ime.')
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  Milan

>>  Nema srednje ime


Metod sličan prethodnom je metod setdefault, koji ukoliko ne postoji zadati ključ pravi taj ključ, a za vrednost mu postavlja vrednost koja je prosleđena kao drugi argument.
Poziv izgleda na sledeći način: <rečnik>.setdefault(<ključ>,<default>)

 
imenik = {'ime': 'Milan','prezime':'Petrovic', 'telefon' : 
'065222555', 'adresa':'Skadarska 5'}
print imenik.setdefault('ime','nema ime')
print imenik.setdefault('srednje_ime','nema srednje ime')
print imenik
     

Napomena: Ovaj metod ne možete da koristite na našoj konzoli. Pročitajte uputstvo kako da instalirate Pajton na svom računaru.


Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  Milan

>>  nema srednje ime

>>  {'srednje_ime': 'nema srednje ime', 'adresa': 'Skadarska 5', 'ime': 'Milan', 'prezime': 'Petrovic', 'telefon': '065222555'}

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;