Sintaksa skupovne liste

Pogledajmo jednostavan primer jedne sintakse:

 
nova_lista = [x for x in range(1,6)]
print nova_lista
      
Kopiraj

Napravljena je nova_lista koju čine brojevi od jedan do pet.

Ukoliko želimo ove brojeve udvostručene, možemo da koristimo:

 
udvostrucena = [x*2 for x in range(1,6)]
print udvostrucena
      
Kopiraj

A ako bismo želeli samo udvostručene brojeve koji su deljivi sa 3:

 
deljivi_sa_3 = [x*2 for x in range(1,6) if (x*2)%3 == 0]
print deljivi_sa_3

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>   [1, 2, 3, 4, 5]

>>   [2, 4, 6, 8, 10]

>>   [6]

Zadatak: Koristeći skupovnu listu napraviti listu kvadrati u konzoli. Ta lista treba da obuhvata kvadrate parnih brojeva od 1 do 11. Lista bi trebalo da počne >>  4, 16, 36... itd.


Za kvadratiranje može se koristiti x**2 i x%2==0 da se proveri da li je broj paran.

 
kvadrati= [x**2 for x in range(1,11) if x%2==0]
print kvadrati
      
Kopiraj

Zadatak: Koristeći skupovnu listu napraviti listu kub, koja se sastoji od kubova brojeva od 1 do 10, deljivih samo sa 4. Imajte na umu da u ovom slučaju, kub broja treba da bude deljiv sa 4, a ne originalni broj.

 
kub= [x**3 for x in range(1,11) if (x**3)%4==0]
print kub
      
Kopiraj

Podsetite se kako izgleda sintaksa skupovne liste:

 
[x ... for x in range if izraz]
      

Gde je x... izraz koji uključuje samu vrednost x, range je opseg vrednosti, izraz je izraz po kome se vrši prolazak kroz listu.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;