Lambda

Anonimne funkcije

Jedan od moćnijih aspekata Pajtona je da omogućava stil programiranja koji se zove funkcionalno programiranje, što znači da je dozvoljeno da se koristi funkcija i kod promenljive i kod vrednosti.

Pogledajte kod

 
lambda x: x%3==0
      

To je isto kao i

 
def deljenje(x):
	return x % 3==0
      

Lambda funkciji ne moramo dati ime, ona obavlja svoj posao i vraća vrednost i bez imena, zbog čega se i zovu anonimne funkcije.

Zadatak: Možete li da pogodite šta će ovaj kod odštampati?

 
moja_lista = range(16)
print filter(lambda x: x % 3 == 0, moja_lista)
      
Kopiraj

Kada smo ubacili lambdu u filter, filter() koristi lambdu da odredi šta da filtrira, a drugi argument (moja_lista, koje čine samo brojevi 0 - 15) je lista koja se filtrira.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;