Menjanje tipova promenljivama


Promenljivama se može menjati tip, što se drugačije naziva kastovanje.


Ugrađena funkcija int() menja (kastuje) vrednost promenljive realnog (float) tipa, koja joj se prosleđuje kao argument, u celobrojni (int) tip.


Ugrađena funkcija float() menja (kastuje) vrednost promenljive celobrojnog (int) tipa, koja joj se prosleđuje kao argument, u realni (float) tip.


 
#Program menja tip promenljive x čija je vrednost 17.45
#u celobrojni tip i ispisuje njenu vrednost.

x=17.45
x=int(x)
print(x)
      
Kopiraj
 
#Program menja tip promenljive y čija je vrednost 112
#u realni tip i ispisuje njenu vrednost.

y=112
y=float(y)
print(y)
      
Kopiraj

Drugi način kastovanja tipa promenljivama jeste da programer „ručno“ to uradi kao što je to učinjeno u sledećem primeru.

 
#Program menja celobrojni tip promenljive a
#u realni i ispisuje njen tip.

a=16
a=16.0
print(type(a))
      
Kopiraj

Ugrađena funkcija type() kao argument prima ime promenljive, a kao povratnu vrednost vraća tip vrednosti te promenljive.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.