Metode count i pop

Metod count koristimo za prebrojavanje datog elementa u listi. Pozivamo ga na listu(tačka notacija), a kao argument mu prosledimo element koji brojimo.
Poziv izgleda na sledeći način: <list>.count(<element>)

 
lista = ['ja', 'volim', 'volim', 'jabuke', 'i', 'kruske']
print lista.count('volim') 
print lista.count('grozdje') 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  2

>>  0


Pored funkcije del koju smo koristili za brisanje, postoji jos nekoliko načina da izbrišemo element iz liste. Metod pop pozivamo na listu, a kao agrument mu prosleđujemo poziciju elementa koji želimo da izbrišemo. Ovaj metod ima povratnu vrednost i vraća vrednost elementa koji smo izbrisali. Ovo može biti jako korisno, jer izbrisanu vrednost možemo da sačuvamo i kasnije iskoristimo ako to želimo.


Poziv izgleda na sledeći način : <list>.pop(<element>)

 
lista = ['ja', 'volim', 'volim', 'njene', 'palacinke']
lista.pop(2)
print lista 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['ja', 'volim', 'njene', 'palacinke']

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;