Zamena delova stringa

Funkcija replace() se koristi za zamenu dela stringa nekim drugim stringom. Pošto su stringovi kao što smo u uvodu videli nepromenljivi ova funkcija neće direktno raditi nad nizom nad kojim je pozvana već će napraviti novu kopiju niza sa traženim promenama. Ta kopija biće povratna vrednost ove funkcije.

ljubav="ana i jana vole strahinju"
print (ljubav.replace("ana","anja"))

      
Kopiraj

Na ovaj način zamenili smo sva pojavljivanja prvog argumenta sa drugim argumentom. Ako kao treći argument dodamo neki broj npr. 2, samo prva dva pojavljivanja prvog argumenta će biti zamenjena drugim.


Pretvaranje velikih slova u mala i obrnuto

Za konvertovanje velikih slova u mala koristi se funkcija lower(), a za konvertovanje malih u velika slova funkcija upper().

 
figura="KVADRAT"
print figura.lower()
      
Kopiraj
 
telo="piramida"
print telo.upper()
    
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;