Nadovezivanje stringova

Stringovi mogu da se povežu upotrebom operatora +. Na taj način vršimo nadovezivanje vrednosti stringova.

    
print('Ona '+'je '+'lepa!')
      
Kopiraj

Umnožavanje stringova

Stringovi mogu da se ponove više puta upotrebom operatora *. Na taj način vršimo umnožavanje vrednosti stringova.

 
print ('On ' + 3 * ' nije tu ...')
      
Kopiraj

Podela stringa

Funkcija split() služi nam za podelu stringa na više delova po nekom parametru. Postoji i rsplit() verzija funkcije split() koja počinje sa podelom od poslednjeg elementa stringa i kreće se kroz string unazad. Ovim funkcijama moguće je proslediti opcioni parametar koji predstavlja maksimalan broj podela posle koga se deljenje prekida.

   
string="neki tekst koji treba po nekom parametru podeliti, implicitno je to praznina"
print (string.split())
      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;