Članske promenljive

Ako želite da u okviru NebeskaTela klase imate objekat koji ima podrazumevanu vrednost, to možete uraditi na sledeći način:

 
class NebeskaTela(object):
  galaksija="Mlecni put"
      

Ovakvoj promenljivoj, koja se naziva članska promenljiva, se može pristupiti na isti način kao i ostalim promenljivama, pomoću tačke. Vrednost te promenljive, kao i svih ostalih, se može menjati.
Recimo da hoćemo da promenimo galaksiju na nepoznatu.

 
class NebeskaTela(object):
  galaksija="Mlecni put"
  def __init__(self,tip,precnik,otkrivac):
    self.tip=tip
    self.precnik=precnik
    self.otkrivac=otkrivac
    
sunce=NebeskaTela("zvezda",1369000,"svi")
sunce.galaksija="ne znam"
print(sunce.galaksija)

      
Kopiraj

Rezultat pokretanja ovog koda biće baš "ne znam", zato što sunce.galaksija sada ima vrednost "ne znam". Svaka instanca koja se napravi imaće podatak o galaksiji i uvek će taj podatak biti "Mlecni put", sem ako se ne promeni kasnije u kodu, kao što smo mi uradili u ovom slučaju.

Vežba: Prekopirati kod iz primera u konzolu i napraviti još dve instance klase NebeskaTela. Isprobajte šta će se desiti ako kod samo jedne instance promenite podatak u galaksiji. Da li se taj podatak menja kod svih instanci?

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;