Operator in

Za iteraciju nad listama, torkama, rečniku i niskama, Pajton takođe uključuje posebnu ključnu reč: in.
Možete koristiti in veoma intuitivno:

 
for number in range(5):
	print number, # obratiti pažnju na zarez
      
Kopiraj

Primenili smo iteraciju kroz niz koji nakon pokretanja programa ispisuje:
>>   0 1 2 3 4

 
recnik = {"ime" : "Ivan" , "godina" : 26}
for key in recnik:
	print key, recnik[key],
      
Kopiraj

Takođe možemo primeniti na rečnik. Pokretanjem programa dobijamo rezultat:
>>   ime Ivan godina 26

 
for letter in "Ivan":
	print letter,
       
Kopiraj

Vidimo da je moguće primeniti i na string, gde pokretanjem programa dobijamo rezultat:
>>   I v a n

Zarez uvodi prostor, osigurava i sprečava Pajton od pisanja narednih elemenata u novom redu, već ih ispisuje u istoj liniji.

Zadatak: Koristite in operater u već kreiranom vašem rečniku, moj_recnik i odštampati svaki ključ i njemu odgovarajuću vrednost, koje će biti odvojene jednim prostorom.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;