Dužina liste

Kao i za stringove, funkcija len vraća dužinu liste. Treba imati na umu da kako liste mogu sadržati druge liste kao svoje elemente, da funkcija len te elemente gleda kao i svake druge elemente.

 
lista = ["zemlja", 0, [3,1,2], "dan"]
print len(lista)
druga_lista = [[2,1], [5,3], ["vuk", "medved"] ] 
print len(druga_lista)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  4

>>  3


Možemo da primetimo da je funkcija len vratila 4, iako je treći član liste zapravo lista [3,1,2]. A mogli smo da uradimo i sledeću stvar. Da odredimo dužinu nekog člana liste.

 
lista = ["zemlja", 120, [3,1,2], "dan"]
print len(lista[2])
print len(lista[0])
print len(lista[1])
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  3

>>  6

>>  Line 4: TypeError: object of type 'int' has no len()


Primetimo da funkcija radi i za stringove, a da je funkcija len nije definisana za brojeve.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;