Metode keys() и values()

Dok items() vraća redosled torki, gde se svaka torka sastoji od para ključ/vrednost,
- keys() funkcija vraća red ključeva rečnika,
-values() funkcija vraća niz vrednosti rečnika.
Ponavljamo da ove funkcije neće vratiti ključeve ili vrednosti iz rečnika nekim određenim redom.

Možete misliti na torke kao na nepromenljive (tj. nedopunjive) liste; torke su okružene sa () i mogu da sadrže bilo koji tip podataka.

  
recnik={"Ime":"Marko", "Godina":26, "Pol":"Muski", "Kosa":"Plava"}
print recnik.keys()
print recnik.values()
           
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  ['Ime', 'Godina', 'Pol', 'Kosa']

>>  ['Marko', 26, 'Muski', 'Plava']


Zadatak: Primenite funkcije keys() i values() na vaš sopstveni rečnik.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;