Dodatno

U konzolu unesite, a zatim i pokrenite sledeći kod:

 
class NebeskaTela(object):
  galaksija="Mlecni put"
  def __init__(self,tip,precnik,otkrivac):
    self.tip=tip
    self.precnik=precnik
    self.otkrivac=otkrivac
    
sunce=NebeskaTela("zvezda",1369000,"svi")
print(sunce)
      
Kopiraj

Kao što ste primetili, ne dobija se lep prikaz ovog elementa. Da bismo promenili kako će print funkcija da štampa instancu, možemo je redefinisati u okviru klase. To ćemo uraditi na sledeći način:

 
class NebeskaTela(object):
  galaksija="Mlecni put"
  def __init__(self,tip,precnik,otkrivac):
    self.tip=tip
    self.precnik=precnik
    self.otkrivac=otkrivac
  def __repr__(self): #redefinisanje funkcije print (bitno!)
    return "Ovo je %s nebesko telo." % (self.tip)
sunce=NebeskaTela("zvezda",1369000,"svi")
print(sunce)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa dobijamo:

			 Ovo je zvezda nebesko telo.
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;