Bitski OR operator (ili I ) – bitsko „ili“


Ovaj operator upoređuje brojeve na nivou bita, i vraća broj u kojem su bitovi tog broja „uključeni“ tj. jednaki „1“, ako je bilo koji odgovarajući bit jednak 1 (ili oba).

 
a:    00101010 #42
b:    00001111 #15    

================

a | b: 00101111 #47
      


Ovaj operator proizvodi samo brojeve koji su jednaki ili veći od većeg od dva data broja.
Primer za svaku kombinaciju:

0 | 0 = 0
0 | 1 = 1
1 | 0 = 1
1 | 1 = 1

Primer:

 
#6 | 10 = 14

print 0b110 | 0b1010
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  14

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.