Lambda Sintaksa

Lambda funkcije su definisane koristeći sledeću sintaksu:

 
lambda promenljiva: izraz
      

Lambde su korisne kada je potrebna kratka funkcija za rešavanje zadatka. Ako planirate da pravite funkciju koja će se koristiti iznova i iznova, onda je bolje koristiti def i dati ime toj funkciji.


Zadatak: Koristeći lambda, dovršite kodiranje za filter() takav da jedino iz liste odštampa "Pajton". Zapamtite, filter() uzima dva argumenta: prva funkcija govori šta da filtrirate, a druga je objekat iz kog se vrši filtriranje.

 
jezici= ["HTML", "JavaSkript", "Pajton", "Rubi"] 
print filter(_______, _______)
      
 
jezici= ["HTML", "JavaSkript", "Pajton", "Rubi"]
print filter( lambda x: x=="Pajton", jezici)
      
Kopiraj

Zadatak: Napraviti listu, kvadrati, koji se sastoji od kvadrata brojeva od 1 do 10. Zatim koristeći filter() i lambda izraze, ištampati samo kvadrate koji se nalaze između 30 i 70.

 
kvadrati=[x**2 for x in range(1,11)]
print filter(lambda x: x>=30 and x<=70, kvadrati)
 
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;