Kompleksni brojevi u Pajtonu

Kompleksni brojevi u Pajtonu su oblika (re + im j).

Re predstavlja realnu, a ono što stoji uz j imaginarnu jedinicu. Između njih se nalazi znak puta. Pajton ima ugrađenu funkciju complex za računanje kompleksnih brojeva.

 
a=complex(-1,3)
b=complex(5,2)
print (a+b)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> (4+5j)


Modul CMATH


Modul CMATH služi za računanje kompleksnih brojeva u Pajtonu.


 
import cmath  #poziv modula cmath
x=16
print (cmath.sqrt(x))
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> (4 + 0j)


Modul RANDOMZa generisanje slučajnih brojeva koristićemo se funkcijama iz modula RANDOM. U modulu random postoji funkcija randint(a,b).

Svaki put kada se ta funkcija pozove vratiće se jedan celi broj iz intervala [a,b].


 
import random  #poziv modula random
print (random.randint(0,1))

      
Kopiraj


Osim sa celim, možemo se „igrati” i sa realnim brojevima, ali samo iz intervala [0, 1]. U tom slučaju iz modula random koristićemo istoimenu funkciju random.


 
import random  #poziv modula random
print (random.random())

      
Kopiraj

Zapamtite da se područje unutar zagrada pri pozivanju funkcije random iz istoimenog modula ostavlja prazno.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;