Operatori poređenja


Da bismo prethodni primer mogli da uradimo u Pajtonu, potrebni su nam operatori poređenja. Operatori poređenja, kako im samo ime kaže, služe za upoređivanje dve vrednosti. To su sledeći operatori:

1. == (jednako) je operator koji proverava da li su vrednosti sa leve i desne strane operatora jednake

2. != (različito) je operator koji proverava da li su vrednosti sa leve i desne strane operatora različite

3. < (manje od) je operator koji služi za proveru da li je vrednost na levoj strani manja od vrednosti na desnoj strani

4. > (veće od) je operator koji služi za proveru da li je vrednost na levoj strani veća od vrednosti na desnoj strani

5. <= (manje ili jednako) je operator koji služi za proveru da li je vrednost na levoj strani manja ili jednaka od vrednosti na desnoj strani

6. >= (veće ili jednako) je operator koji služi za proveru da li je vrednost na levoj strani veća ili jednaka od vrednosti na desnoj strani

Rezultat primene ovih operatora može imati vrednost "tačno" (True) ili "netačno" (False).


True i False


Svaki izraz u kome se koriste operatori poređenja ima logičku vrednost : ako je izraz tačan, ima logičku vrednost True, a ako je netačan logičku vrednost False.


Operator ==

 
print (2==3)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> False

Dakle, ovde se upoređuje da li je vrednost na levoj strani jednaka sa vrednošću na desnoj, odnosno upoređuju se brojevi 2 i 3. Kako oni nisu jednaki, logička vrednost ovog izraza bice NETAČNO, odnosno False.

Operator <

 
print (2<3)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> True

Pitamo se da li je broj 2 manji od broja 3. Logička vrednost ovog izraza je TAČNO, odnosno True, jer je broj 2 manji od broja 3.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;