Redosled izvršavanja operatora: and, or i not


U Pajtonu možemo imati složene izraze, koji sadrže više od jednog logičkog operatora. Zbog toga je potrebno da znamo koji je redosled izvršavanja tih operatora. Najpre se izvršava operator not, potom operator and i najzad operator or. Ako se pored ovih operatora u izrazu nalaze zagrade (), prvo se izvršavaju operacije u zagradama, pa se potom izvršavaju operatori redosledom koji smo naveli.

1) not
2) and
3) or

Na sledećim slikama ilustrovan je ovaj redosled.

Prva slika: Izvršava se operator not (crvena boja). Potom se izvršava operator and (žuta boja) i najzad operator not (zelena boja).


slika

Druga slika: "False or False" nalazi se u zagradama i zato se prvo izvršava (crvena boja). Dalje se izvršava po navedenom redosledu.


slika
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;