Menjanje inicijalnih (početnih) vrednosti promenljivama


Već je naglašeno da dodeljena vrednost promenljivoj nije strogo vezana za tu promenljivu, tj. ona se može menjati u programu. Odatle i potiče naziv za promenljivu, tj. varijablu (var potiče iz Latinskog jezika što znači menjati).


 
#Program promenljivoj čije je ime varijabla,
#menja inicijalnu vrednost 7 na vrednost 3.

varijabla=7
varijabla=3
print(varijabla)
      
Kopiraj

Drugi način:

			
varijabla=7
varijabla=varijabla-4
print(varijabla)
     
Kopiraj

Promenljivoj varijabla je u prvoj naredbi dodeljena vrednost 7 i time je ona deklarisana. U drugoj naredbi, prvo se računa vrednost izraza varijabla–4 (korišćenjem aritmetičkog operatora za oduzimanje što će biti detaljno objašnjeno u lekciji o aritmetičkim operatorima). Izraz varijabla – 4 je ekvivalentan izrazu 7 – 4, a zatim se ta izračunata vrednost, koja je jednaka broju 3, dodeljuje promenljivoj varijabla, čime joj je promenjena vrednost sa 7 na 3, slično kao u prvom načinu rešavanja ovog primera.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.