Poziv funkcije unutar neke druge funkcije

Dozvoljeno je da jedna funkcija bude pozvana unutar tela neke druge funkcije.

U sledećem primeru su napisane dve funkcije, tako da funkcija ispisi_kvadrat unutar svog tela poziva funkciju kvadrat.

 
def kvadrat(n):
  return n*n

def ispisi_kvadrat(n):
  x=kvadrat(n)
  print ("Kvadrat trazenog broja je: "),x

print (ispisi_kvadrat(5))

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> Kvadrat trazenog broja je: 25


Evo još jednog primera kada jedna funkcija poziva drugu funkciju.

 
def proizvod(a,b):
  return a*b

def povrsina_pravougaonika (x, y):
  print (" Povrsina pravougaonika je: "), proizvod(x, y)

print (povrsina_pravougaonika (3, 5))

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> Povrsina pravougaonika je: 15


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.