Dodavanje elemenata u listu

Lista ne mora imati unapred zadatu veličinu, tako da se listi u Pajtonu mogu dodati članovi u svakom trenutku. Dodavanje elementa na kraj liste mozemo uraditi metodom append (o metodama ste više čitali u jednoj od prethodnih oblasti).


Poziv izleda na sledeci način:
<lista>.append(<element>)

 
lista = ["ovo", "je", "jedna"]
lista.append("lista")
print lista
      
Kopiraj

Ako hocemo da na kraj liste da dodamo vise elemenata, to radimo koristeci funkciju extand. Poziv je identičan kao i za funkciju append.


Poziv izleda na sledeci način:
<lista>.extand(<element>)

 
lista = [1, 2, 3]
lista.append([4,5])
print lista 
lista = [1, 2, 3]
lista.extand([4,5]) 
print lista 
     
Kopiraj

Primetimo da ako metodom append želimo da dodamo više elemenata dobićemo rezultat koji ne želimo, [1, 2, 3, [4, 5]], pa zato koristimo metod extand

Još jedan način koji ćemo koristiti za dodavanje elementa u listu je metod insert. Za razliku od prethodna dve metoda, metod insert dodaje element na poziciju pre indeksa koji mu prosledimo kao prvi argument. A kao drugi argument metodu insert prosleđujemo element koji želimo da dodamo.

 
lista = ["ovo", "je", "jedna", "lista"]
lista.insert(2,"umetnuti clan")
print lista 
      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;