Naredba RETURN

Naredba return služi za vraćanje rezultata rada funkcije, što omogućava dalji rad sa tim podatkom.

Naredba return u Pajtonu dopušta se jedino unutar tela funkcije, a iza nje može slediti neki izraz.

U sledećem primeru je data funkcija koja vraća vrednost proizvoda dva broja. Ta vrednost se može kasnije koristiti za dalji rad, ali u ovom slučaju ćemo je samo ištampati na izlaz.

 
def pomnozi(x,y):
  return x*y

print (pomnozi(5,10))

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 50


Kada se return izvrši, funkcija završava sa radom i vraća se vrednost izraza.
Funkcija vraća vrednost None ako završava dolaskom do kraja svog tela funkcije ili izvršavanjem naredbe return bez pridruženog izraza.

U sledećem primeru funkcija vraća vrednost None zato što se izvršava naredba return bez pridruženog izraza:

 

def pomnozi(x,y):
  a=x+y
  return 
  
print (pomnozi(5,10))

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> None


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.