Funkcije bez parametara

U najjednostavnijem slučaju, funkcija nema nikakvih parametara, što znači da se kod poziva funkcije ne prosleđuju nikakvi argumenti.

U ovom slučaju, definicija funkcije ima prazne zagrade koje slede iza imena funkcije.

U sledećem primeru je napisana funkcija koja nema parametara, već se na svaki poziv funkcije štampa poruka "Učimo programski jezik Pajton":

 
def stampaj_poruku():
  print ("Ucimo programski jezik Pajton")
  
stampaj_poruku()  #pozivamo funkciju bez argumenata

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobicemo:
>> Ucimo programski jezik Pajton


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.