Prenošenje argumenata

Sve operacije prenošenja argumenata u Pajtonu su putem vrednosti.

Na primer, ako se promenljiva prenosi kao argument, Pajton prosleđuje funkciji vrednost koju promenljiva pokazuje, a ne samu promenljivu(adresu koju sadrži). Na taj način funkcija ne može menjati sadržaj promenljive, nego samo kopiju vrednosti.

U sledećem primeru promenljivoj a se dodeljuje vrednost 2, a zatim se prosleđuje funkciji kao argument. Nakon rada funkcije se vraća izmenjena vrednost, ali prilikom štampanja vrednosti promenljive a ipak se štampa 2. Primetite da se promenljiva nije promenila nakon poziva funkcije!

 
def funkcija(x):
  x=x+1
  return x

a=2
funkcija(a) 
print (a) 

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 2


Parametri funkcije zajedno s bilo kakvim promenljivim koje se koriste u telu funkcije, čine lokalni prostor imena funkcije.
Svaka od ovih promenljivih zove se lokalna promenljiva funkcije.
Promenljive koje nisu lokalne zovu se globalne. Ako lokalna promenljiva unutar funkcije ima isto ime kao i globalna promenljiva, kada god se to ime spomene u telu funkcije, koristi se lokalna, a ne globalna promenljiva.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.