Funkcije i metode za rad sa listama

Pored funkcije len koju smo videli u prethodnom delu, postoje još mnogo funkcija koje nam olakšavaju rad sa listama. U ovom delućemo objasniti neke od njih.

Funkcije max i min kao argument primaju listu i vraćaju najveći element, odnosno najmanji element liste.

 
brojevi = [8, 1, 4, 18, 27, 165, 7]
print max(brojevi)
print min(brojevi) 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  165

>>  1


Za konvertovanje stringa u listu koristimo funkciju list, ona kao argument prima string i vraća listu, čiji je svaki element karakter zadatog stringa.

 
 print list('Dnevnik')
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['D', 'n', 'e', 'v', 'n', 'i', 'k']

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;