Funkcija max

Funkcija max() prihvata bilo koji broj argumenata. Povratna vrednost ove funkcije je arument koji ima najveću vrednost.

Funkciju max() je najbolje primenjivati na celobrojne vrednosti, gde su rezultati jasni, a ne na druge objekte kao što su stringovi.

 
maximum=max(1,2,3)
print (maximum)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 3


Funkcija min

Funkcija min() radi suprotno od max(), prihvata bilo koji broj argumenata i vraća argument koji ima najmanju vrednost.

 
minimum=min(1,2,3)
print (minimum)   
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 1

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;