Formatiranje stringova

Za formatiranje stringova u Pajtonu koristi se % (moduo) operator koji omogućava ubacivanje određenih nestring vrednosti u string vrednost na tačno definisanim pozicijama. Oznaka %s naglašava da se na toj poziciji očekuje string vrednost, a na poziciji gde se nalazi %d se očekuje celobrojna vrednost. Očekivane vrednosti se navode posle % u zagradi i to u istom redosledu kao i u stringu.

 			   
print ("Svajcarski matematicar %s ziveo je %d godina."%("Bernuli",82))
      
Kopiraj

Za ubacivanje realne vrednosti na željenu poziciju u string koristimo %f koji podrazumevano broj zapisuje sa 6 decimala. Ukoliko želimo drugi broj decimala potrebno je da između % i slova f navedemo posle tačke željeni broj decimala.

 
print ("Marko je upisao fakultet sa %f poena,a završio ga je u roku sa prosečnom ocenom %.2f."%(83.25,8.7))
      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;