Operator not

Operator not je logički operator koji se primenjuje nad samo jednim izrazom. Ukoliko taj izraz ima logičku vrednost True, primenom operatora not, logička vrednost izraza postaje False. U suprotnom, ako je logička vrednost izraza False, primenom operatora not, logička vrednost izraza postaje True. U suštini, operator not predstavlja negaciju izraza.

Način delovanja operatora not predstavljen je u tabeli:


x not x
True False
False True

Operacija koja se izvršava primenom operatora not, zove se negacija.


Pri izvršavaju programa, operatori poredenja (=, !=, <, >, <=, >=) imaju prednost u odnosu na operator or.

  
print (not 2**3==8)
print (not "Pajton"=="pajton")
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> False
>> True


Ovim primerima smo pokazali kako se operator not primenjuje nad izrazima koji imaju različite logičke vrednosti, baš kao što je bilo prikazano u tabeli.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;