Izostavljanje indeksa

Ukoliko se ne unese određeni indeks u listu sečenja, Pajton će izabrati podrazumevanu. Podrazumevano za početni indeks je prvi element liste, podrazumevani poslednji indeks je kraj liste, a podrazumevana za korak indeks je 1. Na primer,

 
do_pet = [1, 2, 3, 4, 5]
print do_pet[3::]
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>   [4, 5]

Treći element liste do_pet je 4, a pošto su ostali indeksi izostavljeni, Pajton podrazumeva da želite da odete do kraja liste i svaki naredni element.


Zadatak: Znajući ovo, koristite listu sečenja koja ispisuje svaki drugi element moja_lista = range(1, 11) liste od početka do kraja. Izostavljanje odgovarajućeg indeksa, kako bi se to ostvarilo.


Zapamtite, sintaksa za listu sečenja je [početak: kraj: korak].
Pošto ne koristite celu listu, treba izostaviti početak i kraj indeksa i zadati korak koji će selektovali svaki drugi (to jest, neparan) element.

 
moja_lista = range(1, 11)
print moja_lista
print moja_lista[::2] 
      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;