Obrnuta lista

Uočili smo da pozitivan niz napreduje kroz listu sa leva na desno, a negativan niz napreduje kroz listu sa desna na levo.


Zadatak: Napraviti promenljivu unazad koja će ispisati obrnuti redosled liste moja_lista = range(1, 11).

Korak od 1 obuhvata svaki element u listi. Dakle, šta bi korak od -1 uradio?

  
moja_lista = range(1, 11)
unazad = moja_lista[::-1]
print unazad
            
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;