Operator or

Operator or je logički operator čiji rezultat izvršavanja ima logičku vrednost False samo ako oba izraza sa leve i desne strane operatora and imaju logičku vrednost False. Inače, rezultat izvršavanja ima logičku vrednost True. Sledeća tabela ilustruje primenu operatora or:


x y x or y
True True True
True False True
False True True
False False False

Operacija koja se izvršava primenom operatora or, zove se disjunkcija.


Pri izvršavaju programa, operatori poređenja (=, !=, <, >, <=, >=) imaju prednost u odnosu na operator or.

  
print (10!=11 or 3<=2+1)
print ("ja sam dobar ucenik"!="ja volim fudbal" or 8>9)
print (False or 5+5==10)
print ("divan dan"=="pada kisa" or "toplo vreme"=="pada sneg")
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> True
>> True
>> True
>> False


Ovim primerima smo pokazali kako se operator or primenjuje nad izrazima koji imaju razlicite logicke vrednosti, baš kao što je bilo prikazano u tabeli.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;