Uključivanje modula

Sledeći kod nam omogućava da odredimo sve dostupne funkcije iz određenog modula.


  
import math    #poziv modula math
everything=dir(math)
print (everything)

            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> ['__name__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil','cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'exp', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'hypot', 'log', 'log10', 'pi',
'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'trunc']


Linija 1 i 3 su vam poznate iz prethodnog primera. Linija 2 nam pokazuje sve dostupne funkcije iz math modula.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;