Sintaksa liste sečenja

Ponekad mi želimo samo deo Pajton liste. Možda samo želimo prvih nekoliko elemenata, možda želimo samo poslednjih par, a možda želimo svaki drugi.

Lista sečenja nam omogućava da pristupimo elementu liste na sažet način. Sintaksa izgleda ovako:

 
[početak: kraj: korak]
      

Gde početak opisuje početno mesto sečenja (uključujući), kraj završno mesto sečenja (isključujući), a korak opisuje prostor između stavki na listi sečenja. Na primer, korak 2 bi izabrao svaki drugi član iz originalne liste i stavio u odsečenu listu.

Zadatak: Razmislite šta će ovaj kod ispisati.

 
lista = [i ** 2 for i in range(1, 11)]
print lista 
print lista[2:9:2]
      
Kopiraj

Prekopirajte kod u konzoli i pokretanjem programa proverite.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;