Break

Break se koristi u onim slučajevima kada nam je neophodno da prekinemo petlju iako njen uslov još uvek nije bio False.

Pretpostavimo da želimo da napravimo program koji omogućava nastavniku da unosi ocene učenika i da ih zapisuje u listu. Na početku prvo pitamo nastavnika koliko ocena se unosi, a zatim unutar petlje proveravamo da li je svaki uneti broj u opsegu od 1 do 5. Ukoliko nije, prekidamo unos.

 
broj_ocena = int(raw_input("Unesite broj ocena"))
niz = []   #Inicijalizacija liste
x=1 
while x<=broj_ocena: 
  ocena= int(raw_input("Unesite ocenu: "))

  x=x+1 

  if ocena<1 or ocena>5:
    print ("Dozvoljeno je unositi samo ocene od 1 do 5, prekid petlje")
    break
  niz.append(ocena) #Dodavanje novog elementa listi

if(len(niz)==broj_ocena): #Proveravamo da li su unete sve ocene
  print ("unete su ocene: "+str(niz))


      
Kopiraj

Ovoga puta while petlja nam omogućava fiksan unos od broj_ocena brojeva, ali može da se završi već u prvoj iteraciji ukoliko je unet broj izvan traženog opsega. Dakle, break komanda funkcioniše baš onako kako bismo očekivali, ona „slama“ while cikluse pre njihovog prirodnog kraja.

Dodatno, ukoliko je došlo do izvršenja break naredbe, naša promenljiva niz nije očekivane dužine od broj_ocena. Ovu činjenicu koristimo kako bismo ispisali niz jedino ukoliko sadrži sve ocene.

Da li postoji bolji način da se proveri da li je while grana stigla do svog „prirodnog“ kraja? Odgovor je potvrdan, i ovo poboljšanje će biti razrađeno u sledećoj glavi.


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;