Pomoćna memorija

Tokom I/O procesa, podaci se čuvaju u buffer-u, privremenoj (pomoćnoj) memoriji pre nego što se upišu u fajl.
Zato je bitno da se na kraju rada sa fajlom pozove funkcija close() jer se u tom trenutku vrši upis podataka u fajl.
Ako se koristi funkcija write(), ali se na kraju ne pozove close(), podaci neće biti upisani.
Moguće je zadati veličinu pomoćne meorije tako što se u funkciji open() kao treći parametar navede željeni broj bajtova, ili raditi sa podrazumevanom veličinom pomoćne memorije ( treći parametar u open() funkciji će biti negativan broj ).

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.