Open() funkcija

Pre nego što se upisuje ili čita iz fajla, fajl mora biti učitan tj. otvoren sa open() funkcijom. Open() funkcija pravi objekat tipa file u koji se učitava konkretan fajl koji navedemo kao argument pri pozivu metoda. Sintaksa ove funkcije je:

  
file object = open ( file_name, acess_mode, buffering)


            

open je ugrađena (built-in) funkcija, kojoj se može proslediti nekoliko argumenata, od kojih je samo “file_name” obavezan (u našem primeru “output.txt”).

Opišimo argumente ove funkcije:
file_name – string koji sadrži naziv ili putanju do fajla. Ako se fajl nalazi u root folderu gde je i radno okruženje Pajtona instalirano, može se navesti samo ime fajla, u suprotnom mora se navesti cela putanja npr: “ C:\Projekti\output.txt”.
acess_mode – odlučuje u kojem će režimu fajl biti otvoren:
"r" – samo za čitanje fajla – ovo je podrazumevani režim, ako drugi parametar nije naveden, uzima se ovaj.
"r+" - otvara fajl i za čitanje i za pisanje.
"w" - otvara fajl samo za pisanje. Ako fajl postoji, snimiće novi fajl preko njega, ako ne postoji, napraviće novi.
"w+" - otvara fajl i za čitanje i za pisanje. Ako fajl prethodno ne postoji stvara ga, a ako postoji, piše preko njega.
"a" - otvara fajl za dodavanje koje počinje na kraju fajla, ako fajl ne postoji, stvara novi.
"a+" - otvara fajl i za dodavanje i za čitanje. Počinje na kraju fajla, ako fajl ne postoji, stvara novi.
Primetimo da režimi "w" i "w+" , u slučaju da fajl već postoji, pišu preko postojećeg fajla.
Takođe, ako navedemo ime fajla koji ne postoji, a radimo u "w" režimu, Pajton će stvoriti novi fajl sa tim imenom i nastavićemo da radimo, ali ako damo režim "r" a fajl ne postoji, Pajton će nam vratiti grešku, program će stati sa radom (IOError).

Buffering – pomoćna memorija, gde 0 označava da se ne koristi poćna memorija, a 1 da se koristi. Moguće je zadati i veličinu pomoćne memorije u bajtovima (parametar će biti broj veći od 1, dok negativan broj označava da je velićina bafera podrazumevana).

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.