Metode remove i reverse

Još jedan način za brisanje elementa iz liste je metod remove, koji briše prvo pojavljivanje elementa iz liste. Poziva se na listu(tačka notacija), a kao argument se prosleđuje element koji želimo da izbrišemo.
Poziv izgleda na sledeći način: <list>.remove(<element>)

 
reke = ['Dunav', 'Sava', 'Morava', 'Amazon', 'Ibar']
reke.remove('Amazon')
print reke 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['Dunav', 'Sava', 'Morava', 'Ibar']


Do sada smo videli način da preko isecanja liste obrnemo redosled elemenata u listi. Postoji metod reverse, koji radi istu stvar. Poziva se na listu i ne prima argumente.

Poziv izgleda na sledeći način : <list>.reverse()

 
brojevi = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
brojevi.reverse()
print brojevi
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>   [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 , 2, 1]

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;