Numerički i alfabetski znaci u stringu

Funkcija isalpha() proverava da li dati string sadrži samo alfabetske znake, u kom slučaju se vraća vrednost True, inače se vraća vrednost False. Na sličan način se koristi funkcija isdigit() koja proverava da li dati string sadrži samo numeričke znake.

 
string="Beograd011"
print (string.isalpha())
      
Kopiraj
 			   
string="011"
print (string.isdigit())
      
Kopiraj

Konvertovanje numeričkih podataka u stringove

Za razliku od nekih programskih jezika koji dopuštaju direktno spajanje stringova i brojeva to u Pajtonu nije moguće već se broj mora konvertovati u string. To se radi direktnim navođenjem datog broja između navodnika ili korišćenjem funkcije str().

 	   
print ("Broj PI iznosi " + str(3.14))

      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;