Moduli kojima ćemo se najčešće koristiti

Modul MATHVeć spomenutim modulom math koristićemo se često. Zbog toga prilažemo popis najčešće korišćenih funkcija ovog modula.

Funkcija Opis
sqrt(x) računanje drugog korena
floor(x) najveći celi broj manji od ili jednak x
ceil(x) najmanji celi broj manji od ili jednak x
exp(x) eksponent
log(x,b) logaritam za osnovu b od x
sin(x),cos(x),tg(x),ctg(x) trigonometrijske funkcije
asin(x),acos(x),.... arkus trigonometrijskih funkcija
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;