Više o isecanju

U ovom delu navešćemo još jedan način za ubacivanje i brisanje elemenata iz liste. Elemente iz liste brišemo tako što ih postavimo na praznu listu. Sledeći primer će bliže pokazati kako to funkcioniše.

 
recenica = ['Matematika', 'je', 'moj', 'omiljeni', 'skolski','predmet']
recenica[2:4] = []
print recenica 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['Matematika', 'je', 'skolski', 'predmet']


Elemente ubacujemo u listu tako što u uglastim zagradama navodimo između kojih elemenata želimo da ubacimo nove elemente.

 
brojevi = [1, 2, 3, 7, 8, 9]
brojevi[2:2] = [4 , 5, 6]
print brojevi
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>   [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;