Isecanje liste

Ako želimo da iz liste uzmemo samo neke elemente, mozemo koristiti sledeću notaciju da to uradimo. Naredbom lista[a:b] ćemo uzeti deo liste, koji počinje indeksom a, a završava se pre elementa b.

 
odmor = ['plaza', 'sunce', 'naocare', 'sesir', 'more', 'pasos']
pocetak = odmor[0:2]
sredina = odmor[2:4]
kraj = odmor[4:6]
print pocetak
print sredina
print kraj
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['plaza', 'sunce']

>>  ['naocare', 'sesir']

>>  ['more', 'pasos']


Ako hoćemo da isecanjem uzmemo prvi ili poslednji član niza, onda ostavljamo prazno mesto između uglastih zagrada.

 
zivotinje = ['macka', 'kokoska', 'krava', 'pas']
print zivotinje[:2] 
print zivotinje[1:] 
     
Kopiraj

Isecanje liste može imati i treći argument. On označava korak, odnosno koliko elemenata preskačemo.

 
brojevi = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print brojevi[1:7:2] 
print brojevi[::2] 
      
Kopiraj

Primetimo da ćemo naredbom brojevi[1:7:2] dobiti sve neparne brojeve do broja 7, a naredbom brojevi[::2] dobijamo sve parne brojeve do kraja liste.

Isecanje liste takođe može da se vrši i od pozadi koristeći negativne indekse.

 
brojevi = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print brojevi[-5:-1] 
print brojevi[-5:]
print brojevi[10:0:-2] 
print brojevi[::-1]
      
Kopiraj

Bliže ćemo objasniti samo poslednje dve naredbe. Naredbom brojevi[10:0:-2]uzimamo vrednosti brojeći od pozicije 10, sa korakom -2, do nulte pozicije(ali bez tog člana). Dok poslednjom naredbom, brojevi[::-1] invertujemo listu.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;